Fortum SmartLiving ja Isännöintitoimisto Fluxio ovat kuluvan vuoden aikana tehneet yhteistyötä energiansäästöhankkeen parissa. Hankkeen aikana keräsimme arvokasta tietoa sekä kiinteistön lämmityksen että vedenkulutuksen optimoinnista.

2018
Projekti alkoi
10
Taloyhtiötä mukana
5-10%
Säästöjä vedenkulutuksessa

Energiansäästöhankkeella uusia oppeja kehitystyöhön

Fortumin ja Fluxio Isännöinnin yhteinen energiansäästöhanke käynnistyi Fluxion voitettua Fortumin järjestämän start up -kilpailun, jossa etsittiin energiansäästöön liittyviä innovaatioita. Voittaneessa ehdotuksessa oli ideana valita kymmenen taloyhtiötä, joiden alkutilanne tutkitaan, kiinteistöjen kulutusta mitataan hankkeen ajan ja taloissa toteutetaan erilaisia energiaa säästäviä kokeiluja.

Sekä Fortum että Fluxio ovat saaneet arvokasta oppia hankkeen aikana. ”Jo alkutilanneanalyysi oli kiinnostava, ja sitä tehdessä huomattiin, että aina ei ole helppoa määritellä, miksi yhden taloyhtiön kulutus on korkeampi kuin toisen vastaavanlaisen taloyhtiön”, Fluxion toimitusjohtaja Kalle Grönqvist kertoo, ”Kaikki tekniikkakin voi olla identtistä, mutta esimerkiksi merkittäviin vedenkulutuksen vaihteluihin keskikokoisessa taloyhtiössä riittää yhden lapsiperheen muutto”. Myös asuntojen keskilämpötiloissa huomattiin merkittäviä eroja, sillä toisissa taloyhtiöissä on vain tapana olla korkeammat lämpötilat kodeissa.

Kaikkien hankkeessa mukana olleiden taloyhtiöiden jokaisen asuntoon asennettiin olohuoneiden lämpötilaa mittaavat anturit. Alla oleva kuva havainnollistaa, kuinka suuria asuntokohtaisia lämpötilaeroja samassa taloyhtiössä voikaan olla; alkuvuoden 2019 ajalla yhdessä taloyhtiössä oli sekä yli 24-asteisia että alle 19-asteisia koteja. ”Tämä on yksi hankkeen keskeisistä löydöksistä. Lämmityksen ohjaus on hyvin hankalaa, jos hajontaa asuntojen välillä on viisi astetta ja kukaan ei toisaalta tiedä ovatko asukkaat tyytyväisiä omaan kotilämpötilaansa vai eivät”, Kalle Grönqvist tiivistää.

 

Tutkimuksen aikana selkein mitattava pudotus lämmityskustannuksissa saatiin taloyhtiössä, jonka yleisten tilojen, kuten autotallien ja rappukäytävien, lämpötiloja alennettiin merkittävästi; lämpötila pudotettiin huonelämpötiloista noin 15-17 asteeseen. Taloyhtiön kokonaislämmityskustannuksista saatiin näin pudotettua 2,5 prosenttia. Tässä taloyhtiössä ei muutettu asuntojen lämpötiloja.

Lämpötilan lisäksi hankkeeseen kuului vedenkulutuksen seuranta. Vesi ja sen lämmitys ovat merkittävä vuosittainen kustannuserä taloyhtiölle, joten sen kulutuksella ja optimoinnilla on suuri merkitys. Vedenkulutusta pyrittiin vähentämään hankkeen aikana erilaisilla kokeiluilla, kuten alentamalla vedenpainetta ja lisäämällä tiedotusta vedenkulutuksesta asukkaille. ”Tämän hankkeen tiivistelmänä voisi todeta, että paineenalennuksella saatiin todellisia 5-10 prosentin säästöjä aikaiseksi, kun taas käyttäytymisen muutokset eivät huomattavasti näkyneet kulutuksessa. Niihin oli ainakin kokeilluilla menetelmillä siis hankalampi vaikuttaa”, Kalle Grönqvist summaa. ”Kaiken kaikkiaan hanketta voidaan pitää erittäin onnistuneena oppimiskokemuksena sekä Fluxiolle että Fortumille”.